zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS
SmodCMS

Ogłoszenia

KONKURS PLASTYCZNY Z UDZIAŁEM DZIECI I RODZICÓW   WYKONANIE PLAKATU NA TEMAT :

Dbamy o czysty świat, choć mamy mało lat”

1.      Organizator:

Miejskie Przedszkole Nr 6  w Siedlcach

2.      Cele konkursu:

·         Zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie ciekawy i inspirując

·         Kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne.

·         Wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

·         Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych

·         Integracja w współtworzeniu pracy: dziecko – rodzic

3.      Terminarz:

Prace prosimy dostarczać nauczycielom do dnia 28.11.2014r.

4.      Kategorie wiekowe:  wszystkie grupy przedszkolne

5.      Warunki uczestnictwa

- Prace powinny być w wersji papierowej (format A3 lub A4), mogą zostać wykonane w dowolnej technice. Gotowe prace składamy do nauczycielek poszczególnych grup

-Wszystkie prace na odwrocie powinny zostać opatrzone opisem, zawierającym następujące dane:  - imię i nazwisko oraz grupa wiekowa uczestnika

- Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 pracę.

6.      Ocena i nagrody: Oceny dokonywać będzie 3 osobowa komisja. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

-pomysłowość

- dobór i estetykę wykonania prac,

- ogólny wyraz artystyczny

Dla autorów 3 najlepszych prac przewidziane nagrody !!!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie Dzieci i ich Rodziców.

 

                                                                                                

 

Szanowni Pastwo!

      Informujemy, iż szata graficzna strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 6 w Siedlcach uległa zmianie. 

Aby wszystkie aktualizacje  na naszej stronie były widoczne na Państwa komputerach należy odświeżyć stronę klikając prawym przyciskiem myszy- odśwież.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wersja do druku